Een stabiel besturingssysteem voor de technische uitrusting van gebouwen en industriële omgevingen

Contatto is een uniek en bedrijfszeker besturingssysteem voor technische uitrusting van gebouwen. Het ontstond in de jaren ’80 uit een unieke industriële veldbus die werd ontwikkeld om feilloos te kunnen opereren in de meest kritische industriële en tertiaire omgevingen. Intussen evolueert het mee met de actuele noden van de markt.

Alle Productinformatie

Een Contatto configuratie wordt opgebouwd vanaf drie basisbouwstenen

  • Een controlemodule die zorgt voor de volledige afhandeling van de functionaliteit en de intelligentie.
  • Eén of meerdere ingangsmodules die de status van de sensoren (digitaal of analoog) doorgeven aan de controlemodule.
  • Eén of meerdere uitgangsmodules die geactiveerd worden door de controlemodule bij verwerking van de ingangen of van een intern event.
Productinfo

Meerdere Contatto configuraties in een systeemnetwerk

Een 8-punts ingangs- en uitgangsmodule kan bestaan uit: 1 controlemodule, 127 ingangsmodules en 127 uitgangsmodules. In totaal kunnen dus 1.016 ingangen en 1.016 uitgangen behandeld worden.

Voor omvangrijke toepassingen of wanneer de systeemintelligentie dient gedecentraliseerd te worden, kunnen er tot 31 systeemconfiguraties aan elkaar gekoppeld worden en bi-directioneel met elkaar communiceren. Dit houdt in dat tot 62.992 I/O’s behandeld kunnen worden.

Service na verkoop

MAAK VAN JE WONING EEN SLIMME WONING

Wij brengen de beste elektronische installatie naar uw huis

 

 

Service na verkoop Contacteer ons