Contatto productinformatie en programmering Ruime functionaliteit

Contatto is het gebouwbeheersysteem dat een antwoordt biedt aan de strengste behoeften van de hedendaagse bouwheer. Het werd ontwikkeld voor industriële omgevingen, waardoor bedrijfszekerheid en degelijkheid prioritair zijn. Contatto richt zich naar de professionele electro-installateur / technisch integrator en biedt een modern en betaalbaar installatiemiddel aan om elk totaalconcept vorm te geven.

Door de volledig modulaire opbouw , de onbegrensde flexibiliteit en de grote uitbreidbaarheid evolueert Contatto feilloos mee met ieder budget en elke behoefte. Het revolutionair besturingssysteem beheert, controleert, stuurt, coördineert of linkt onder meer volgende technieken:

CONTACTEER ONS
 • geschakelde verbruikers
 • dimmers
 • sferen / scenario’s
 • verwarming
 • rolluiken
 • camerabewaking
 • videofonie / toegangscontrole
 • telefonie
 • multi-room audio
 • audio / video
 • weerstation
 • schakelklokken / tijdsregistratie

Een basis Contatto configuratie

Interne programmeerbare functionaliteit van de MCP-modules

Ingang-/uitgangsrelatie

Elke systeemingang kan collectief gekoppeld worden aan elke uitgang. Dit zowel als puls-, omschakel-, set- of resetfunctie. Elke ingang kan gekoppeld worden aan meerdere (of alle) uitgangen. Eenmaal de fysieke verbinding tussen ingang en bv een drukknop gerealiseerd is, kan de functionaliteit volledig softwarematig bepaald worden.

Logische operatoren

Het Contatto-systeem beschikt over de logische operatoren: and, or, invert, nand, nor, enz. Hiermee kan men complexe en quasi onbeperkte voorwaardelijke acties creëren.

Virtuele punten

Het systeem beschikt over 2.000 virtuele punten (merkers) waarvan er 10 voor gedefinieerd zijn. Deze virtuele punten bieden onder meer de mogelijkheid om toestanden in het geheugen vast te houden voor evaluatie of om zeer vergaande nestelingen te kunnen realiseren.

Timers

Het systeem beschikt over 500 onafhankelijke timers met een vrij instelbare tijd tot 110 min en met een resolutie van 0,1 sec. Zowel de activatievertraging (vertraagd opkomend), de desactivatievertraging (vertraagd afvallen), een trigger-, of retriggerfunctie kunnen ingesteld worden.

Counters

Het systeem beschikt over 512 8-bits-, of 256 16-bits-counters met een instelbare threshold-waarde en een autoreload-functie. Afhankelijk van het aantal getelde op- of neergaande pulsen, kan een commando doorgestuurd worden. De parameters zijn: up, down, preset (verschillende presets mogelijk) en reset.

Schakelklok

Het systeem beschikt over een ingebouwde schakelklok die via een NC-batterij bij stroomuitval de ingestelde tijd behoudt. De schakelklok biedt de mogelijkheid om zowel in dag- als in weekprogramma 1.000 tijdsblokken te programmeren. Deze blokken kunnen naar een vrij virtueel punt of naar combinaties van uitgangen gestuurd worden.

Binaire codegenerator

Gekoppeld aan een virtueel punt kan je met de binaire codegenerator de bus-gestuurde LCD-displays aansturen. Per binaire codegenerator kunnen tot 255 verschillende codes gegenereerd worden. Het LCD-display zal de respectievelijke boodschap weergeven (in het totaal 127 vrij in te geven tekstboodschappen van 2 x 16 karakters) die overeenstemt met de doorgestuurde code. Allerhande statussen of acties kunnen op die manier weergegeven worden.

Events

Tot 1023 events, gekoppeld aan vooraf bepaalde virtuele punten, kunnen in chronologische volgorde, samen met datum, tijd en status (on/off) in het RAM-geheugen van de controlemodule opgeslagen worden. Via de grafische PC-programmatiesoftware kunnen deze events bekeken en ook gewist worden.

Fysische grootheden zoals lichtintensiteit, temperatuur enz., kunnen door het systeem verwerkt worden. Contatto beschikt over een aantal analoge in- en uitgangsmodules volgens de industriële standaarden 0-10V en 4- 20mA. Voor de afhandeling van informatie, afkomstig van de analoge ingangsmodules of temperatuur- en thermostaatmodules, en voor het sturen van analoge uitgangsmodules, beschikt het systeem over uitermate krachtige en flexibele analoge verwerkingsfuncties.

Analoge treshold

Deze functie laat toe om bij het bereiken van of bij het terugvallen naar een vrij instelbaar analoog ingangsniveau, bepaalde commando’s door te sturen naar digitale uitgangen (reëel of virtueel). Hierbij kan het onderscheid gemaakt worden tussen een opgaande of een neergaande trend. De thresholdwaarde kan bovendien via de inhoud van een counter bepaald worden. Op één enkele analoge ingang kunnen verschillende thresholdfuncties uitgestuurd worden.

Analoge functie

Deze functie interpreteert een analoge waarde komende van een analoge ingangsmodule. Na het opgeven van een gewenste berekening wordt de verwerkte waarde doorgestuurd naar een analoge uitgangsmodule. Zo kan je de waarde omkeren, een off-set geven, een hefboomverhouding creëren enz.

Countersturing

De waarde binnen een counter kan doorgegeven worden aan een analoge uitgangsmodule. Zo zal een 8-bit uitgangsmodule dezelfde waarde aannemen als de telwaarde die naar een 8 bit counter gestuurd wordt.

MCP4 ETH

De hierboven vermelde functies hebben betrekking op de MCP4 ETH. Dit is een zeer krachtige controlemodule die de meest uitdagende implementaties kan realiseren.

Deze module beschikt onder meer over de volgende extra voorzieningen:

 1. extra script-programmatie
 2. een jaarklok
 3. 2.000 virtuele punten
 4. 512 timers
 5. 1.024 counters
 6. 1.024 16-bit registers
 7. Communicatiesnelheid tot 15.200 BAUD
 8. zeer uitgebreide parametrering van de functies

Open communicatie

Nog een aanzienlijk pluspunt van het Contatto-systeem is het open karakter van de architectuur. Het serieel communicatieprotocol waar Contatto over beschikt, is volledig vrijgegeven. De memory-mapping en suggesties voor de implementatie van eigen drivers zijn standaard in de handleiding opgenomen.

Hierdoor kan je Contatto laten communiceren met elk ander systeem (PLC, PC, SCADA-SERVER, AUDIO-systemen, HVAC enz.) dat deze communicatie toelaat. Hierdoor bekom je een volledig open structuur die zich moeiteloos laat integreren in een totaalconcept.

MODBUS -RTU

De MCP4-controlemodule beschikt over twee RS485-aansluitingen en een geïntegreerde MOD-BUS RTU-interface. Elk van de meer dan 150 fabrikanten die deze standaard communicatiebus ondersteunen, kunnen eveneens communiceren met Contatto.

Touchscreens

Via de RS485 communicatiepoort van de MCP4 kan je rechtstreeks communiceren met één of meerdere grafische touchscreens en dit via de MOD-BUS TCP IP.

JOHNSON-CONTROL

De MCP4-controlemodule beschikt over een JOHNSON-CONTROL-interface. Noteer dat de MCP4 controlemodule, voor de communicatie met een van beide protocols, als slave wordt aangesproken door de MOD-BUS, of JOHNSON-CONTROL master-device.

Web-based applicaties

De Contatto-server voor gebouwbeheer biedt de mogelijkheid om een interactieve link te leggen tussen Contatto en het informatica-netwerk en/of het internet. Omdat grafische web-based applicaties in de server worden geüpload, kan het gebouw grafisch bestuurd en gecontroleerd worden via een standaard webbrowser. Zowel via het lokaal PC-netwerk, als het internet. Dit laat bediening van verlichting, verwarming, airco enz, toe vanaf gelijk welke werkplek voorzien van een LAN-cliënt PC. De Contatto-webapplicatie is meteen ook een mogelijke gateway voor een open communicatie met de externe wereld.

Beheer van toegangscontrole en technische alarmen

Contatto beschikt over een toegangscontrolesysteem. Dat laat toe om de toegang van bv werknemers binnen het gebouw te beheren. Dit gebeurt op het niveau van de sturing (openen deuren, poorten, selectief schakelen van verlichten verwarming enz.) als op het niveau van de personenregistratie.

Via de server kunnen gebruikers aangemaakt en gekoppeld worden aan een persoonlijke transponderkaart. In functie van de bevoegdheid van de gebruiker kan de toegang selectief geregeld worden. Via een historische log wordt de aanwezigheid van elke gebruiker bijgehouden.

Het beheer van technische analoge, en digitale alarmen is ook mogelijk.

De programmatie van het Contatto-systeem gebeurt met MCP-ID.

Een van de opmerkelijke troeven van het Contattot-gebouwbeheersysteem is de ongekende vrijheid en flexibiliteit waarmee de programmatie gebeurt.

De programmatie wordt in het flash-geheugen van de controlemodule getransfereerd. Dit is een niet-vluchtig geheugen dat ook bij stroomuitval de configuratie-instellingen behoud. MCP-tools is een onder windows werkende, programmatie-, simulatie-, en diagnosesoftware. De programmatie wordt er in een eenvoudige programmeertaal opgebouwd.

De editor laat toe om via eenvoudige sleuteltekens het programma vorm te geven. Je beschikt over verschillende grafische tools om de programmering te vereenvoudigen. Bovendien is het ook mogelijk om het programma volledig in Microsoft-excel op te bouwen.

De compiler zet het programma om in een binair bestand dat leesbaar is voor de MCP4 controlemodule. Mogelijke fouten in de programmatuur worden door de compiler weergegeven.

De simulator laat toe om het volledige programma onafhankelijk en grafisch te simuleren, zonder dat dit eerst geüpload moet worden in de controlemodule.

De supervisor geeft de mogelijkheid om via de seriële communicatiepoort (RS232), de volledige status van je installatie online weer te geven. Bovendien kan je met de PC-muis de uitgangen, de counters, de timers en al de virtuele punten aansturen. De volledige diagnose van het systeem wordt eveneens via de supervisor grafisch behandeld.

De MCP4 driver zorgt voor de communicatie tussen MCP-tools en de MCP4 controlemodule. De communicatie kan gebeuren via de seriële RS232 poort van de PC maar ook extern via LAN of WAN die aanwezig is op de centrale module. Dit betekent dat de integrator de programmatie, de visualisatie, de controle en de diagnose kan realiseren door vanop afstand de MCP4 module te benaderen.

CONTACTEER ONS Catalogus

Hotel-systeem

Contatto voorziet eveneens in een Hotel-systeem. Per kamer wordt een MOD-HT-module geïnstalleerd. Via deze module kunnen alle typische hotelkamerfucnties behandeld worden.

 1. verlichting
 2. toegangscontrole
 3. ventilatie
 4. verwarming
 5. airconditioning

Via de verschillende bijhorende bedieningspanelen kunnen de nodige bedieningen/meldingen gebeuren zowel binnen de kamer als buiten aan de inkomdeur. De MOD-HT modules worden via de Contatto-bus verbonden in functie van het centraal hotelbeheer.

Service na verkoop CONTACTEER ONS